top of page

5 peamist põhjust, miks kasutada sisearhitekti teenuseid

Elus tuleb tihti ette olukordi, kus tekib soov ja vajadus muuta oma kodu või teha veidi väsinud interjöörile värskenduskuur. Sageli algab uue kodu planeerimine juba ehitusetapist või ostetakse kodu, mis on küll elamisvalmis, kuid uued elanikud soovivad seda vastavalt oma nägemusele ja vajadustele sobivamaks kohendada. Seejuures aga kiputakse pahatihti oma mõtetega ummikusse jooksma ning kui hetkega häid ideid ei tule, siis tahe ja pealehakkamine kaob. Tahaks ja peaks, aga ei tea, kuidas ja millest alustada. Just siis oleks mõistlik kõik oma mõtted ja kõhklused üles tähendada ning konsulteerida sisearhitektiga.


1. Aja kokkuhoid

Sisearhitekt säästab kliendi aega, soovitab materjale ning aitab projekteerida interjööri sobituva eritellimusmööbli. Samuti annab ta nõu, kuidas ruume planeerida ning mida planeerimisel silmas pidada. Ta tegeleb spetsialistide leidmisega (elektrikud, santehnikud, projekteerijad, arhitektid) ning on abiks materjalide ja mööbli otsimisel. Sisearhitektil on pikaajaline koostöökogemus erinevate teenusepakkujatega ning ta oskab soovitada parimaid spetsialiste, kelle poole pöörduda ning kellega on hea koos töötada.2. Raha säästmine

Üks olulisemaid põhjuseid sisearhitekti kaasamiseks on eelarves püsimine. „Uue“ kodu loomine nõuab rahalisi ressursse ning teatud otsuste tegemine vajab kaalutlemist. Kui klient oskab öelda oma rahalise raamistiku, siis sisearhitekt teab, mis võimalustega ning mis piirides saab ta tööd teha. Koos kliendiga tehakse kava, mis võimaldab töid ning kulutusi etappide kaupa planeerida ja ellu viia. Sisearhitekt koostab dokumendid, kuhu ta lisab mööbliesemed koos hindadega ning kulutused erinevatele teenustele. See annab kliendile hea ülevaate vajaminevast ning aitab vältida emotsionaalseid, nn mõttetuid oste, kui nähes mõnda ilusat asja, ostetakse see ära hinnale ja sobivusele mõtlemata.


3. Väiksem närvikulu

Sisearhitekti palkamine säästab kliendi närve. Kodu projekteerimise, ümberkujundamise ja/või renoveerimisega on palju tegemist ja tohutult erinevaid nüansse, millele tuleb mõelda ning mis kulutavad energiat. Otsustamist on palju. Otsuste tegemine ongi tavaliselt kõige raskem, kuna valikuid on reeglina enam kui üks. See kõik on väsitav ning kipub tekitama liigset pinget. Igapäevaste tegevuste kõrval ei ole selleks ka piisavalt aega. Sisearhitekt lihtsustab otsuseid, pakkudes omapoolseid valikud.4. Terviklik lõpplahendus

Sisearhitekti töö üks peamisi ülesandeid on luua harmoneeruv kodu, mis moodustaks terviku. Tavaliselt leitakse kliendiga koos stiil, millest lähtuda. Selleks koostatakse tujutahvel(moodboard), kus kajastuvad stiil ning mõtted, mida saaks kujunduses kasutada. See annab kliendile aimu, mis suunas liigutakse ning milline võiks olla lõpptulemus. Tujutahvel on kui omalaadse kunstiteose loomine, kus kompositsioon peab paigas olema. Hea oleks, kui arhitekt ja sisearhitekt juba maja projekteerimise algfaasis koostööd teeksid. Sisearhitekti kaasamine projekteerimise alguses tagab täiusliku harmoonia maja üldise arhitektuuri ja interjööri vahel.5. Uudsed lahendused

Sisearhitektil on kogemusi ja teadmisi hetkel olemasolevatest kaupadest ning teenustest, samuti trendidest, innovaatilistest lahendustest ja moest. Tihtipeale ei tule inimesed selle pealegi, mis võimalusi tänapäeval on. Näiteks saab ühiselt lahendusi leida mööbli eritellimuste tegemiseks. Sisearhitektil on oskused ja võimalused teha jooniseid nii sisustusest, plaanidest kui ka vaadetest. Enamik sisearhitekte töötab 3D programmidega, millega saab luua elutruid pilte tulevasest kodust nii seest- kui ka väljastpoolt. See annab kliendile parema üldpildi, aitab lihtsamalt muudatusi teha ja tagab ühise arusaama lõpptulemusest.

Sisearhitekti töö on looming, kuid lisaks sellele nõuab see täpset planeerimist ning projekteerimisega seotud teadmisi. Võttes appi sisearhitekti, säästab klient aega, raha ja närve. Sisearhitekt aitab luua omanäolise miljöö ning annab nõu, kust ja kuidas leida parimaid sisekujunduslikke lahendusi. Kodu kujundamine on töö, mille tulemus jääb sinuga aastateks ning sisearhitekt aitab sul jõuda ideaalselt mugava ja hubase elamiseni.

Tekst ilmus ajakirja "Majaelu" 2018 aasta kevad-suvises väljaandes
Tekst: Suruum Sisearhitektid
174 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page