top of page

E-poe kasutamise tingimused

 

1. Toodete ostmine

 • Toodete lisamiseks ostukorvi vajuta toote juures olevale „Lisa ostukorvi“ nupule. Ostukorvis näed oma valitud tooteid, nende hindu ning koguseid. 

 • Ostu sooritamiseks järgi ostukorvi juhendeid.

 • Lisa oma telefoni number ja e-mail. 

 • Vali maksmisviis, kas Paypal või ülekandega. 

 • Suruum on edasimüüja erinevate disainerite toodetele. Seetõttu jätab müüja endale õiguse tellimusest taganeda, kui laos mitteolevat kaupa pole võimalik enam saada ning kui ei saa pakkuda asenduskaupa. Sellisel juhul teatavitakse ostjat viivitamatult kas e-maili või telefoni teel ning makstud raha kantakse ostja kontole tagasi 1-3 tööpäeva jooksul.

 

2. Tellimuse kinnitamine. 

 • Krediitkaardiga makstes juhendatakse sind Paypali krediitkaardi lehele, kus saad sisestada kaardi andmed ja makse toimub koheselt. 

 • Saad peale makse teostamist tellimust kinntava e-maili.

 

3. Kauba saatmine

 • Pakk pannakse teele 1-3 tööpäeva jooksul peale makse laekumist.

 • Tellimuse postitamise kohta saadame kliendile emaili.  Keskmiselt jõuab kaup kliendini 2-5 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest.  Kui tellimuse täitmisega tekib mingil põhjusel viivitus, võtame Teiega kindlasti ühendust!

 • Suruum ei vastuta postiteenuse pakkuja eksituste eest (näiteks kui kaup hilineb Suruumist mitte sõltuvatel põhjustel, on läinud kaduma  vms).

 • Kauba kohalejõudmisest teavitab klienti saabunud SMS koos uksekoodiga. Koodi automaati sisestades saate automaadi ukse avada ja paki kätte. 

 • Küsimuste korral võta ühendust aadressil info@suruum.com 

 • Suruum ei lisa pakki kaasa prindituna tellimuskinnitust ega arvet. Hoiame loodust. 

 

4. Garantii ja tagastus

 • Garantii ei kehti kaupadele, mille puudused tulenevad kauba väärast kasutamisest või normaalsest kulumisest.

 • Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Suruumi probleemist kirjalikult e-posti teel ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed; toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod, kas defekt oli paki kättesaamisel või tekkis kasutamisel). Peale pretensiooni esitamist vastab Suruum Kliendi kaebusele kirjalikult 14 päeva jooksul ning pakub omapoolse lahenduse.

 • Puudusega toote asendamise korral on Suruumil õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist enne asendustoote väljastamist.

 • Suruum kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud, juhul, kui defekt oli tingitud tootja veast. Kui defekt oli tingitud Kliendi poolt valest kasutusest või õnnetusest, jõuavad Klient ning Suruum kokkuleppele toote parandamise või asendamisega seotud kulude osas enne otsest tööd, mis kaasneb toote parandamiseks või asendamiseks.

 • Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub.

 • Kui kaup jõuab Sinuni rikutult, siis palume sellest kohe teada anda kirjutades e-mailile info@suruum.com ning lepime kokku kauba tagastamise ning hüvitise osas (kas soovite makstud raha tagasi või asenduskaupa).

 • Suruum ei vastuta postiteenuse pakkuja eksituste eest – kohaletoimetamise venimine, paki kadumine ja muud olukorrad, milles Suruum ei ole seotud. Küll abistame Klienti suhtlusel postiteenuse pakkujaga, et pakk leida või kohaletoimetamist kiirendada.

 • Kui postiga tellitud kaup ei sobi, on Sul õigus 14 päeva jooksul see meile tagastada. Kaup peab olema originaalpakendis ja ei tohi olla kasutatud. Raha tagastatud kauba eest kantakse kliendi arveldusarvele kuni 7 tööpäeva jooksul peale kauba tagasi jõudmist Suruumi lattu. Kauba saatmiskulu ja tagastuskulu väljamaksmisele ei kuulu!

 

5. Muud märkused

 • Suruumi e-poes tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 • Suruum jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

 • Suruumil on õigus e-poe arendamise huvides käesolevaid müügitingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada.

 • Eespool olevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Suruum Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

 

Isikuandmete töötlemine

Suruum e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Life Event OÜ  (registrikood   asukohaga Vilmsi 27-20, Tallinn, Eesti,  tel 59020086 ja e-kiri sales@wildwoman.ee Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on tel: 55566104  ja e-post triin@suruum.ee

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

 • kauba kohaletoimetamise aadress;

 • pangakonto number;

 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

 • klienditoe andmed.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:  profileerimine (uudiskiri)

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse  zone.ee  serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine 

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@suruum.com , telefon:55566104). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

bottom of page